Skip to main content
Alt det med småt…

Whistlepilot handelsbetingelser

Denne side er skrevet af advokater, der har en masse forbehold, så ordlyden kan have et lidt negativt udseende, selvom dette på ingen måde kan sammenlignes med vores tilgang til at tilbyde en brugervenlig whistleblowerplatform. Vi vil gerne gøre vores kunder glade ved at tilbyde dem en fleksibel online -software.

Whistlepilot ApS vil i disse vilkår og betingelser identificeres af “vi”, “os” eller “vores”. Vores vilkår og betingelser anvendes til enhver Whistlepilot ApS -software, service eller ethvert produkt, inklusive opdateringer, som du bruger så længe som en kontrakt eller en abonnementsplan er gyldig hos os. AI -software, produkter og tjenester i disse vilkår og betingelser omtales som “service”.

Vær venlig at være opmærksom på, at vi ikke giver nogen garantier for denne service. Disse vilkår og betingelser begrænser også vores ansvar.

Sidst revideret den 16. august 2023.

Priser

Whistlepilot’s aktuelle priser og specifikationer findes på hjemmesiden. Alle priser er i danske kroner(DKK) eksklusiv moms.

Fakturering og betalingsbetingelser

Vi sender en faktura til kunden. Betalingsfrekvensen er valgt af kunden og tidspunktet for oprettelsen af abonnementet. Faktura og mulige påmindelser sendes via e-mail til kundens valgte e-mail-adresse. Hvis kunden ændrer sin e-mail-adresse, skal kunden informere Whistlepilot.

Betaling foretages seneste 8 dage efter fakturadatoen (Herefter “forfaldsdato”). Hvis fakturaen ikke betales til tiden, har Whistlepilot de rettigheder, der stammer fra reglerne i renteloven, medmindre andet er angivet i betingelserne. Vi sender den første påmindelse tidligste 10 dage efter forfaldsdatoen. Hvis fakturaen stadig ikke betales, sendes en anden påmindelse tidligst 10 dage efter den første påmindelse. Whistlepilot opkræver et gebyr på 500 DKK pr. påmindelse. Whistlepilot pålægger renten på 1,5% pr. måned fra forfaldsdato. Renter kan tilskrives rektor og interesse. Hvis kravet overføres til inkasso, følges reglerne for renteloven også.

Hvis Whistlepilot ikke modtager betalingen inden for 7 dage efter, at den anden påmindelse er sendt, kan Whistlepilot suspendere klientens adgang til applikationen. Klienten får ikke refusion for de perioder, hvor adgangen til applikationen suspenderes. Adgang er igen tilgængelig efter modtagelse af betaling, medmindre Whistlepilot har annulleret aftalen i mellemtiden.

Drift, opdateringer og forbedringer

Whistlepilot stræber efter maksimal operationel stabilitet, men er ikke ansvarlig for operationelle forstyrrelser forårsaget af faktorer ud over Whistlepilot’s kontrol.

Whistlepilot har til hensigt til kontinuerligt at opdatere og forbedre applikationen.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til applikationen, herunder individuelle løsninger, såsom ophavsret og varemærkerettigheder, samt rettigheder i henhold til markedsføringsloven, hører til Whistlepilot. Kunden erhverver intet ejerskab over applikationen.

Whistlepilot’s logo og andre funktioner må ikke fjernes fra applikationen.

Ved opsigelse af abonnementet, uanset årsagen, ophører retten til brug af ansøgningen på samme tid, herunder retten til at bruge individuelle løsninger, medmindre andet er aftalt med Whistlepilot.

Kundens egne data i applikationen

Kunden ejer de indsatte data i applikationen og kan frit bortskaffe dem. Kundes data slettes tidligste 60 dage efter annullering af dette abonnement, hvorefter Whistlepilot ikke har nogen forpligtelse til at gemme kundens data.

Whistlepilot foretager en sikkerhedskopi af kundens data en gang om dagen. Whistlepilot kan genskabe en sikkerhedskopi mod et gebyr på 2500 DKK pr. gendannet sikkerhedskopi. Backup kan maksimalt genskabes 30 dage tilbage i tiden.

Vi indsamler så vidt muligt en begrænset mængde personlige data om dig for at levere en optimal digital løsning. Med din brug af applikationen giver du os tilladelse til at behandle dine personlige data i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

Hos Whistlepilot anerkender vi, at du måske ønsker at beholde de personlige data, du leverer online fortrolige, og vi er opmærksomme på, at vi er forpligtet til at sikre tilstrækkelig beskyttelse og ansvarlig behandling af alle de personlige data, vi modtager.

Hvis du vælger at bruge applikationen og dermed acceptere, at vi gemmer personlige data, har du ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har indsamlet om dig, og til at gøre indsigelse mod registreret information og behandling af dine personlige data. Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at anmode om korrektion eller få den slettet.

Hvis du gerne vil vide mere eller ændre de oplysninger, du har givet os, er du velkommen til at kontakte Whistlepilot ApS ved at sende en mail til [email protected]. Whistlepilot er altid forpligtet til at overholde de lovgivningsmæssige krav til beskyttelse af privatlivets fred. Øverst på vores vilkår kan du altid se, hvornår de sidst blev opdateret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om vores fortrolighedspolitik, eller hvordan vi bruger dine personlige data, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på [email protected] eller via telefonen på +45 2828 7878.

Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for overholdelse af gældende love og forskrifter, herunder den lovlige anvendelse af applikationen. Kunden er også ansvarlig for at blive bekendt med og overholde Whistlepilot’s sikkerhedspolitik. Kunden er forpligtet til at holde Whistlepilot ansvarsfri for ethvert forhold, der kan henføres til enhver overtrædelse af dette.

Kunden er forpligtet til at sikre, at hver brugerkonto anvendes af og er unik for den individuelle person, den er tildelt til, og det er ikke tilladt at dele brugerkonti mellem flere personer. Derudover må whistleblower-enheder, der benytter Whistlepilot’s Mini/Basic abonnement med kun én bruger, ikke bestå af flere personer, der agerer som én enhed for at undgå opgradering til et PRO abonnement.

Whistlepilot’s ansvar

Du kan kun kompenseres for direkte skader, der svarer til dit gebyr for service medlemskab, der svarer til 1 måned efter Whistlepilot eller eventuelle relaterede virksomheder. Eventuelle mulige afledte konsekvenser af skaden er ikke dækket af Whistlepilot ApS, blandt andet tab af profil, speciel, indirekte, tilfældige eller skader relateret til straf.

Whistlepilot er ansvarlig for tab i henhold til de generelle regler for dansk lovgivning underlagt de begrænsninger, der er beskrevet i betingelserne.

Whistlepilot kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er afholdt som et resultat af simpel uagtsomhed.

Whistlepilot ApS er kun ansvarlig for applikationen. Whistlepilot er ikke ansvarlig for og giver ingen garanti for kundens og tredjeparts standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, som kunden bruger med applikationen eller til at disse kan arbejde sammen.

Hvis udførelsen af Whistlepilot’s forpligtelser forhindres eller forsinkes på grund af force majeure, mangel eller forsinkelse i levering fra underleverandører eller på anden måde på grund af Whistlepilot’s manglende overholdelse, er Whistlepilot ikke ansvarlig overfor kunden. Whistlepilot er i sådanne tilfælde, der har ret til at suspendere kundeadgang til applikationen, indtil ydelsesnedsættelsen er ophørt.

Annullering og opsigelse

I tilfælde af materiel overtrædelse af abonnementet kan den ikke-nedbrydende part opsige aftalen. Som eksempler på overtrædelse af materiel, 1) Whistlepilot kan ikke rette betydelige mangler i applikationen indenfor 60 dage efter kundens skriftlige klage, 2) kunde har overtrådt betalingsforpligtelse i 30 dage fra forfaldsdatoen for fakturaen, eller 3) Kunden bruger Ansøgningen ulovligt eller i modsætning til betingelserne.

Før opsigelse skal den ikke-opsigende part imidlertid underrette den misligholdte part skriftligt om grunden til annullering og give den en periode på 10 dage til at afhjælpe standard, hvis standard kan rettes af sin art.

Ændringer til abonnementsforhold

Vi kan til enhver tid revidere vores handelsbetingelser. Når vi ændrer vores handelsbetingelser, får du besked om ændringerne såvel som håndhævelsen, via hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker at være bundet til de opdaterede abonnementsbetingelser, skal du afmelde dig, før de opdaterede abonnementsbetingelser træder i kraft. Vi vil altid give en meddelelse om mindst 30 dage, før de opdaterede abonnementsbetingelser træder i kraft.

Lov og jurisdiktion

Enhver tvist, der kan opstå i forbindelse med abonnementet, herunder tvister vedrørende abonnementet, eller de aftaler, der stammer fra det, eksistens, fortolkning eller gyldighed, afgøres i henhold til dansk lov ved domstolene i Aalborg, Danmark.